เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ดร.ภาณัททกา วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2566 และปฐมนิเทศ เข้าค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

Comment(s)

Create by :


NwM

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ