วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำความสะอาดบริเวณ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย องค์พระวิษณุกรรม ศาสพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ