วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ต้อนรับผู้ปกครองและสถานประกอบการ โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาที่จะจบปีการศึกษา ในระดับชั้น ปวช.๓

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ