วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบคุณทีมงาน สก.เนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย (สก.น็อบ) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่มได้ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ภายในวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ในการนี้ นายน้ำมนต์ โฆษะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้จัดเลี้ยงขอบคุณทีมงานฉีดพ่นยุงลาย ณ โรงอาหารของวิทยาลัยฯ

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ