วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และนายธานี กิมทรง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีงาน ' โครงการอบรมทางเทคโนโลยีสูเทคโนโลยีระบบwifi เตรียมความพร้อม Up-skill Re-skill และการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) เพื่อผลิตกำลังคนอุสหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ' เพื่อยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะ ให้แก่นักเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้เกียวกับเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไร้สาย

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ