วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ นางสาวนิภัทรา สูงภิไลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี “ Letter of Intent “ เพื่อเตรียมความพร้อมการลงนามความร่วมมือ รองรับการฝึกอาชีพและประสบการณ์วิชาชีพของ นักเรียน นักศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ