วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ นำทีมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระยะสั้นติดตั้งเครื่อวปรับอากาศให้กับ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และเป็นกำลังใจให้กับการเรียนการสอนระยะสั้น ของนักเรียน นักศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ