วันที่ 20 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ขอแสดงความยินดี กับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทกลุ่มเยาวชน ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ