วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ