เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ นำคณะบุคลากรทางการศึกษา อันเชิญธงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี อันเป็นธงประจำพระชนมวาร ( เสด็จพระราชสมภพ วันที่ ๓ มิถุนายน ) ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ