วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ขอแสดงความยินดี กับคุณครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานเยาวชน ด้านวิทยาศาตร์ คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ โดยเข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ในพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงผลงาน โครงการพลังเยาวชน พลังสร้างสรรค์โลก ณ ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่นดินแดง

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ