วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ภาณัททกา วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนและแห่ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดนวลจันทร์ ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

Comment(s)

Create by :


NwM

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ